KALİTE POLİTİKAMIZ

Yemek365'de

KALİTE POLİTİKAMIZ

Hizmetlerimizin başarısı ve bu başarının sürekliliğinin anahtarı olarak belirlediğimiz,

SAĞLIKLI ve LEZZETLİ YEMEKLER SUNMAK,

 Hammadde temininden muhafazaya, üretim alanlarından servis bölümüne kadar hizmetimizin her noktasında

HİJYEN KURALLARINA UYMAK,


Ürünlerimizin üretimi için gerekli hammaddelerin temin edildiği tedarikçi firmaların tespitinden, ürünlerin üretilmesine ve tüketiciye sunulmasına kadar olan tüm aşamalarda, tüm çalışanların sürekli destek ve katılımı ile kritik kontrol noktalarının belirlenmesi-kontrol edilmesi ve değerlendirilmesi ile sürekli olarak,

GIDA GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK,

Yasal şart, kanun, mevzuatlar ve ilgili tarafların şartları doğrultusunda;  hizmet alanlarımızda riskleri belirleyerek ve kontrol altına alarak, koruyucu ve önleyici tedbirler alarak ve personeli eğitim ve uygulamalarla bilinçlendirerek

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK,

 Yasal şart, kanun, mevzuatlar ve ilgili tarafların şartları doğrultusunda;  üretim ve hizmetlerimizin tamamında çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve şirket dışı faktörleri belirleyip, kontrol altına alarak, ve personeli eğitim ve uygulamalarla bilinçlendirerek

ÇEVREYİ KORUMAYA KATKI SAĞLAMAK,

Müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını hızlı ve zamanında gerçekleştirerek,

HİZMET KALİTESİNİ SÜREKLİ ARTTIRMAK,

Kaliteyi müşteri memnuniyetinin en önemli ölçüsü olarak gördüğümüzden, müşteri isteklerini tam zamanında ve ilk seferde hatasız olarak karşılayacak şekilde organize olup,

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ SAĞLAMAK,

Oluşturduğumuz Kalite Yönetim Sistemi faaliyetleri sonucunda,

proseslerimizde ve çalışan personelimizde

SÜREKLİ GELİŞİM ve İYİLEŞTİRMEYİ SAĞLAMAK,

 Bu amaca ulaşmak için sürekli eğitimler ve şirket içi atamalarla,

ÇALIŞANLARIMIZIN MEMNUNİYETİNİ ARTTIRMAK,

 Kalitemizi hedeflediğimiz düzeye çıkararak şirketimizin

PAZAR PAYINI VE REKABET GÜCÜNÜ ARTTIRMAKTIR.